Tuyển dụng NowFit

Thông tin tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên tư vấn Gym (Sales Membership)

Chi tiết

Tuyển dụng HLV cá nhân Gym (PT)

Chi tiết

Tuyển dụng trưởng nhóm nhân viên tư vấn Gym (Sales Membership Leader)

Chi tiết

Tuyển dụng trưởng nhóm HLV cá nhân Gym (PT Leader)

Chi tiết

Tuyển dụng chuyên viên tư vấn Gym (Senior Sales Membership)

Chi tiết

Tuyển dụng quản lý giáo viên Group-X

Chi tiết

Tuyển dụng chuyên viên tuyển dụng Gym

Chi tiết

Tuyển dụng giáo viên dạy nhảy

Chi tiết

Tuyển dụng Club Admin Gym

Chi tiết

Tuyển dụng nhân viên lễ tân phòng Gym

Chi tiết

Tuyển dụng Biên tập/Biên kịch Gym

Chi tiết

Tuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng online phòng Gym

Chi tiết

Tuyển dụng chuyên viên C&B phòng Gym

Chi tiết

Tuyển dụng kế toán viên phòng Gym

Chi tiết

Tuyển dụng giáo viên yoga

Chi tiết

Tuyển dụng nhân viên lễ tân part-time phòng Gym

Chi tiết

Tuyển dụng chuyên viên tư vấn qua điện thoại phòng Gym

Chi tiết

Tuyển dụng nhân viên thiết kế phòng Gym

Chi tiết

Tuyển dụng quản lý nhân sự

Chi tiết

Tuyển dụng kế toán viên part-time

Chi tiết

Tuyển dụng nhân viên tạp vụ

Chi tiết

Tuyển dụng bảo vệ

Chi tiết

Tuyển dụng editor

Chi tiết

Tuyển dụng chuyên viên nhân sự

Chi tiết