Chính sách bảo mật của chúng tôi nhằm đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được thu thập, sử dụng và bảo vệ đúng cách. Chúng tôi cam kết tôn trọng quyền riêng tư của bạn và duy trì một môi trường an toàn cho mọi người sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Chấp Nhận Điều Khoản

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện mà chúng tôi mô tả trong chính sách bảo mật này. Điều này bao gồm việc sự chấp nhận của bạn đối với việc thu thập, sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn theo cách được mô tả dưới đây.

2. Sự Thay Đổi trong Chính Sách

Chúng tôi có quyền điều chỉnh và cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian. Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên trang web của chúng tôi, và chúng sẽ có hiệu lực ngay lập tức đối với thông tin mới được thu thập và các hoạt động diễn ra sau thay đổi.

3. Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn tự nguyện cung cấp, ví dụ như khi bạn điền vào một biểu mẫu trên trang web, đăng ký tài khoản, hay tham gia các sự kiện của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ, email, số điện thoại, và các thông tin khác liên quan. Mục đích của việc thu thập này là để chúng tôi có thể đáp ứng đúng và chính xác đối với yêu cầu hoặc nhu cầu của bạn.

4. Cookie và Công Nghệ Theo Dõi

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie và công nghệ theo dõi để tự động thu thập một số thông tin về việc sử dụng trang web. Cookie giúp tối ưu hóa trải nghiệm của bạn trên trang web và cho phép chúng tôi nhận biết và theo dõi mô hình sử dụng của người dùng.

5. An Toàn và Bảo Mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn thông qua các biện pháp an toàn và bảo mật. Chỉ những người có quyền truy cập nhất định, chẳng hạn như nhân viên, đại lý và nhà thầu được ủy quyền, mới có thể truy cập thông tin cá nhân.

6. Phân Phối Thông Tin

Chúng tôi không bao giờ chia sẻ hoặc bán thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc khi cần thiết để phòng ngừa gian lận hoặc thực hiện các điều tra.

7. Quyền Lựa Chọn

Chúng tôi tôn trọng quyền lựa chọn của bạn. Bạn có thể chọn không nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi qua email hoặc bản tin bằng cách sử dụng các tùy chọn hủy đăng ký được cung cấp trong các thông điệp mà chúng tôi gửi.

8. Liên Hệ và Câu Hỏi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi qua form “Liên hệ với chúng tôi”. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời mọi thắc mắc của bạn một cách nhanh chóng và chín chắn.

Chúng tôi cam kết giữ thông tin cá nhân của bạn an toàn và chỉ sử dụng nó với mục đích đã được mô tả trong chính sách bảo mật. Hãy kiểm tra định kỳ để cập nhật với bất kỳ thay đổi nào trong chính sách này.