NowFit Yoga&Fitness Center là một trong những hệ thống phòng tập hàng đầu về Yoga và Huấn luyện viên cá nhân 1 kèm 1, ra đời từ 06/2019 với phòng tập đầu tiên tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Và sau hơn 2 năm hoạt động đến nay, hệ thống CLB NowFit đã tiếp tục khai trương thêm 2 chi nhánh mới với hơn 10.000 Hội viên đã tin tưởng lựa chọn luyện tập.